Hvad hjælper det at bo ude i naturen, hvis det eneste man kan se er kedelige marker og det eneste man kan dufte er gylle?

2017-02-13T12:30:59+01:00

En god ven har for et par år siden købt en gammel skole i en landsby på Sjælland. Et skønt stort hus. Den anden dag var jeg til middag og talen faldt på familiens nye [...]

Hvad hjælper det at bo ude i naturen, hvis det eneste man kan se er kedelige marker og det eneste man kan dufte er gylle?2017-02-13T12:30:59+01:00

Kvaliteter ved landbyer med positiv befolknings-udvikling

2017-02-13T12:31:00+01:00

By- og Landskabstyrelsen, Miljøministeriet, lavede i 2008 en spændende undersøgelse af 68 landsbyer i yderområder med befolkningstilvækst i perioden 1997-2007 – En undersøgelse af faktorer, der kan forklare positiv befolkningsudvikling i yderområders landsbyer, når andre landsbyer mister indbyggere...... [...]

Kvaliteter ved landbyer med positiv befolknings-udvikling2017-02-13T12:31:00+01:00

Konklussioner fra RealDanias undersøgelse AGENDA Y bakker op omkring VORES STED

2017-02-13T12:31:01+01:00

RealDania store 3000 personer undersøgelse AGENDA Y (StedetTæller) dokumenterer hvad danskerne finder attraktivt ved landsdistrikter. Fra RealDanias side konkluderes på baggrund af undersøgelserne på 4 stedbundne potentialer, der bør udfoldes – alle i god overensstemmelse med Vores [...]

Konklussioner fra RealDanias undersøgelse AGENDA Y bakker op omkring VORES STED2017-02-13T12:31:01+01:00

Flyt sportshallen til bymidten og skab liv

2016-03-22T00:04:47+01:00

Man kan ikke få handelslivet tilbage til de mindre byer. I stedet skal man prøve at tænke anderledes og gøre bymidten til et nyt samlingspunkt. I Tarm har en gruppe lokale taget sagen i egen hånd for [...]

Flyt sportshallen til bymidten og skab liv2016-03-22T00:04:47+01:00

Storytelling about innovation: The Kondratieff 6th Wave….

2017-02-13T12:31:02+01:00

When working as a business designer and trying to help companies innovate for the future, the main challenge I find, is often not one of designing the new future business area or product, but rather [...]

Storytelling about innovation: The Kondratieff 6th Wave….2017-02-13T12:31:02+01:00