Small is beautiful – Trump is hardly….

2017-02-17T16:02:12+02:00

Last weekend, I browsed boxes of old books in storage for a particular book, which had come to mind over the recent months, as I bewildered, amused and worried watched the rise of Trump, [...]

Small is beautiful – Trump is hardly….2017-02-17T16:02:12+02:00

Hvad hjælper det at bo ude i naturen, hvis det eneste man kan se er kedelige marker og det eneste man kan dufte er gylle?

2017-02-13T12:30:59+02:00

En god ven har for et par år siden købt en gammel skole i en landsby på Sjælland. Et skønt stort hus. Den anden dag var jeg til middag og talen faldt på familiens nye [...]

Hvad hjælper det at bo ude i naturen, hvis det eneste man kan se er kedelige marker og det eneste man kan dufte er gylle?2017-02-13T12:30:59+02:00

Kvaliteter ved landbyer med positiv befolknings-udvikling

2017-02-13T12:31:00+02:00

By- og Landskabstyrelsen, Miljøministeriet, lavede i 2008 en spændende undersøgelse af 68 landsbyer i yderområder med befolkningstilvækst i perioden 1997-2007 – En undersøgelse af faktorer, der kan forklare positiv befolkningsudvikling i yderområders landsbyer, når andre landsbyer mister indbyggere...... [...]

Kvaliteter ved landbyer med positiv befolknings-udvikling2017-02-13T12:31:00+02:00

Konklussioner fra RealDanias undersøgelse AGENDA Y bakker op omkring VORES STED

2017-02-13T12:31:01+02:00

RealDania store 3000 personer undersøgelse AGENDA Y (StedetTæller) dokumenterer hvad danskerne finder attraktivt ved landsdistrikter. Fra RealDanias side konkluderes på baggrund af undersøgelserne på 4 stedbundne potentialer, der bør udfoldes – alle i god overensstemmelse med Vores [...]

Konklussioner fra RealDanias undersøgelse AGENDA Y bakker op omkring VORES STED2017-02-13T12:31:01+02:00