Tog her til morgen kajakken en tur rundt i Kbhs havn i den skønneste tåge og med den følelse af fylde som kun det rene nærvær og den hele, balancerede handling kan give. I min hverdag folder livet sig ofte ud igennem en lang række handlinger, tanker, følelser, der alle kun gøres halvt! Jeg står op om morgenen (let modvilligt), får sagt godmorgen til min familie (sidebemærkning på vej til toilettet), smører madpakke (let irriteret over at ungerne ikke selv gør det), laver morgenmad (med venstre hånd), siger farvel (sådan et hurtigt kindkys på vej ud af døren), cykler eller kører afsted (mens jeg forsøger at finde noget musik på iPoden), osv osv…. Og hele dagen bærer jeg disse halve, ufærdige, uforløste fænomener med mig som spændinger, som fraværets energi – der så mere eller mindre hensigtsmæssigt kommer til udtryk på andre måder i udbrud, frustration eller træthed.

I både de spirituelle og naturvidenskabelige videnssystemer, som jeg er inspireret af i min ledelse, ser man alle fænomener som energiudtryk – og energi følger naturlove, som det er fundamental livskunst at blive bevidst om:
 Spændinger vil forløses og energi søge balance
. Energi bliver akkumuleret, når den ikke forløses, og danner spændinger og søger nye former.

Alle handlinger, tanker, og følelser er energi – og halve, ikke afrundede energimanifestationer vil skabe frustration, vil skabe spænding.

På min kajaktur var jeg nærværende. Her rundede energien ind i nuet, i fylden og forbindelsen til verden. Det er dette nærvær, vi – ikke mindst som ledere – må træne bevidst gennem meditation, retreats og mentaltræning. Vi må træne bevidstheden om energi, så vi observerer vores halve gerninger, vores fravær – og derigennem muliggør at langt mere hverdag kan afrundes, udføres helt i nuet – så godmorgenhilsnen bliver 100% nærværende og forbindende, så madpakken bliver et flow i nuet, så cykelturen bliver en bevægelse ind i og med verden, så mødet med medarbejderne bliver klart og fyldigt.

Og det er bevidsthed og nærvær vi skal træne, så den ikke-bevidste energiakkumulation fra de talrige halve ubevidste manifestationer ikke opspares og senere søger forløsning som frustration, vrede, sorg eller anden, men tværtimod forløses i nuets fylde.

Mentaltræning skal for mig være en konstant i mit liv – noget jeg igen og igen må bringe ind i hverdagen; nøjagtigt som min fysiske træning. Og til at forankre hverdagens træning bruger jeg jævnlige retreats – både af flere dages varighed og en enkelt dag – hvor jeg tager væk og fordyber mig og derigennem forankrer hverdagstræningen.

De seneste år, har jeg sammen med high-performance-træner Roxana Kia, integreret retreats i flere ledelsesudviklingsforløb– både for management-teams og individuelle topledere. Og erfaringen er helt entydig: Retreatet muliggør en transformerende erfaring med dyb koncentration, ro og indsigt – og giver forankring af en mentaltræningspraksis, der rækker dybt ind i hverdagen. Tilsvarende eksperimenterer jeg med at integrere meditation i min innovations-undervisning af ledere på bl.a. CBS Executive og Center for Ledelse – og også her er det slående, hvordan effekten melder sig omgående.

(Læs mere om Roxanas virksomhedsrettede arbejde her, eller læs om de HeartMind Academy retreats, vi sammen tilbyder her rettet til privatpersoner).