Tåge og nærvær – 100% ledelse

Tog her til morgen kajakken en tur rundt i Kbhs havn i den skønneste tåge og med den følelse af fylde som kun det rene nærvær og den hele, balancerede handling kan give. I min hverdag folder livet sig ofte ud igennem en lang række handlinger, tanker, følelser, der alle kun gøres halvt! Jeg står op om morgenen (let modvilligt), får sagt godmorgen til min familie (sidebemærkning på vej til toilettet), smører madpakke (let irriteret over at ungerne ikke selv gør det), laver morgenmad (med venstre hånd), siger farvel (sådan et hurtigt kindkys på vej ud af døren), cykler eller kører afsted (mens jeg forsøger at finde noget musik på iPoden), osv osv…. Og hele dagen bærer jeg disse halve, ufærdige, uforløste fænomener med mig som spændinger, som fraværets energi – der så mere eller mindre hensigtsmæssigt kommer til udtryk på andre måder i udbrud, frustration eller træthed.

I både de spirituelle og naturvidenskabelige videnssystemer, som jeg er inspireret af i min ledelse, ser man alle fænomener som energiudtryk – og energi følger naturlove, som det er fundamental livskunst at blive bevidst om:
 Spændinger vil forløses og energi søge balance
. Energi bliver akkumuleret, når den ikke forløses, og danner spændinger og søger nye former.

Alle handlinger, tanker, og følelser er energi – og halve, ikke afrundede energimanifestationer vil skabe frustration, vil skabe spænding.

På min kajaktur var jeg nærværende. Her rundede energien ind i nuet, i fylden og forbindelsen til verden. Det er dette nærvær, vi – ikke mindst som ledere – må træne bevidst gennem meditation, retreats og mentaltræning. Vi må træne bevidstheden om energi, så vi observerer vores halve gerninger, vores fravær – og derigennem muliggør at langt mere hverdag kan afrundes, udføres helt i nuet – så godmorgenhilsnen bliver 100% nærværende og forbindende, så madpakken bliver et flow i nuet, så cykelturen bliver en bevægelse ind i og med verden, så mødet med medarbejderne bliver klart og fyldigt.

Og det er bevidsthed og nærvær vi skal træne, så den ikke-bevidste energiakkumulation fra de talrige halve ubevidste manifestationer ikke opspares og senere søger forløsning som frustration, vrede, sorg eller anden, men tværtimod forløses i nuets fylde.

Mentaltræning skal for mig være en konstant i mit liv – noget jeg igen og igen må bringe ind i hverdagen; nøjagtigt som min fysiske træning. Og til at forankre hverdagens træning bruger jeg jævnlige retreats – både af flere dages varighed og en enkelt dag – hvor jeg tager væk og fordyber mig og derigennem forankrer hverdagstræningen.

De seneste år, har jeg sammen med high-performance-træner Roxana Kia, integreret retreats i flere ledelsesudviklingsforløb– både for management-teams og individuelle topledere. Og erfaringen er helt entydig: Retreatet muliggør en transformerende erfaring med dyb koncentration, ro og indsigt – og giver forankring af en mentaltræningspraksis, der rækker dybt ind i hverdagen. Tilsvarende eksperimenterer jeg med at integrere meditation i min innovations-undervisning af ledere på bl.a. CBS Executive og Center for Ledelse – og også her er det slående, hvordan effekten melder sig omgående.

(Læs mere om Roxanas virksomhedsrettede arbejde her, eller læs om de HeartMind Academy retreats, vi sammen tilbyder her rettet til privatpersoner).

 

2017-02-13T12:30:54+00:00

About the Author:

Lars Lundbye
Lars Lundbye is a futurist and innovation evangelist with over 20 years of experience working with international companies and municipalities on sustainable strategy and radical innovation within cleantech, architecture, infrastructure and urban development. Lately Lars has been focused on global water issues as Executive Strategist for Grundfos and development of water sensitive and sustainable villages, on new sustainable architecture and for 3XN, and urban planning, and on radical redesign of public services in municipalities for Lejre Kommune among other major clients. Lars is renowned for his ability to energise and motivate change and organisations, and his out-of-the-box thinking, that has inspired global businesses as well as numerous social services and innovative startups. With solid academic research behind him, miles and miles of walking the talk in live businesses, and decades of active practice in creative arts and mental development, Lars excels in crossing borders between deep research, hard business, the arts, and mental training; bringing unseen synergies and unique insights to clients’ projects. Lars has founded and chaired several successful companies, and sits on several boards. Both a practitioner and an academic researcher on innovation, Lars is Lead Faculty on innovation at CBS-Executive (Copenhagen Business School), and is a popular keynote speaker on sustainable innovation, co-creation and integral leadership. He holds an executive MBA from SIMI, a cand. phil. in Literature, and as a former dean of the Danish School of Television and co-founder of the Workz agency with the film company Zentropa, Lars has extensive experience working with storytelling and communicating purpose driven business strategies. Lars lives to create and enable revolutionary projects that empower people to be creative and innovative in creating a more sustainable, equitable and beautiful world. He is a passionate evangelist for holistic and integral thinking, and is a founding partner of Transition World in collaboration with The Club of Budapest and HeartMind Academy, training global top executives in new sustainable paradigms of development and leadership.