Kvaliteter ved landbyer med positiv befolknings-udvikling

2017-02-13T12:31:00+02:00

By- og Landskabstyrelsen, Miljøministeriet, lavede i 2008 en spændende undersøgelse af 68 landsbyer i yderområder med befolkningstilvækst i perioden 1997-2007 – En undersøgelse af faktorer, der kan forklare positiv befolkningsudvikling i yderområders landsbyer, når andre landsbyer mister indbyggere...... [...]