RealDania store 3000 personer undersøgelse AGENDA Y (StedetTæller) dokumenterer hvad danskerne finder attraktivt ved landsdistrikter. Fra RealDanias side konkluderes på baggrund af undersøgelserne på 4 stedbundne potentialer, der bør udfoldes – alle i god overensstemmelse med Vores Steds konklusioner og forslag.

NB: Undersøgelsen beskæftiger sig med “YDEROMRÅDER” hvilket Lejre ikke er, men udviklingspointerne gælder i også i Lejre.

 

  1. Kysterne

Lejre_VoreSted
Danskerne mener, at naturskønne kyster, strande og hav er
 en stor kvalitet ved de danske yderområder, og de tilbringer gerne weekender og ferier ved kysten i et yderområde. Kysten er yderområdernes største enkeltstående naturmæssige potentiale, og der ligger en stor mulighed i at skabe naturformidlende oplevelser i de kystnære områder, styrke forbindelserne mellem kyst og by eller bygge videre på eksisterende kvaliteter i kysternes kulturmiljø.

Lejre har ½% af DKs befolkning men 1% af kyststrækningen – og vel at mærke en smuk kyststrækning, der i stort omfang ligger uudnyttet hen. VisitLejres “Fjordlandet” er et tiltag ligesom Johans kro-projekt. Hvrodan kan kommunen understøtte kajakklubber, vandreture, etc?

  1. Naturen

Lejre klatrestativerDanskerne ser naturskønne områder som en kvalitet ved yderområderne. Undersøgelsen viser at nærheden til naturen en mere afgørende faktor for dem, der flytter til et yderområde, end afstanden til arbejde. Og for mange af dem, der har drømt om at flytte til et yderområde, er det netop muligheden for at komme tættere på naturen, som gør, at de har overvejet at flytte.

Men danskerne nøjes ikke bare med at nyde naturen – de bruger den også, f.eks. til friluftssport. Hertil fremhæver danskerne ro og stilhed som en kvalitet ved yderområderne – en ro og stilhed, som i høj grad findes i naturen. Yderområdernes natur rummer dermed potentialer for både aktiv udfoldelse og indadvendt fordybelse.

  1. Bygningsarven

Lejre landsbyenYderområderne tilbyder storslåede naturoplevelser, men levende, unikke bymiljøer i yderområderne er også en kvalitet, som danskerne gerne ser styrket. De mener, at der bør investeres i fornyelse og forskønnelse af udvalgte landsbyer, kystbyer og havne. Historiske bygninger ser danskerne også som en kvalitet ved yderområderne.

I Lejre ligger der et potentiale i at understøtte forskønnelse af nogle udvalgte landsbyer, ikke kun turistmæssigt, men også som rollemodel for resten af kommunens landsbyer. Der ligger endvidere et potentiale 
i at udnytte de mange funktionstømte bygninger – f.eks. fra landbrug, industri, m.m. – til at skabe mere levende bymiljøer. Og endeligt ligger der et potentiale i en matchmaking mellem ejerne af væsentlige historiske bygninger mhbp forretningsudvikling og at skaffe funding til restaurering mv.

  1. Det lokale engagement

Lejre haveMange af de danskere, der enten bor i eller har haft en drøm om at bo i et yderområde, mener, at lokale sammenslutninger og fællesskaber er en kvalitet, der passer godt på yderområderne. I yderområderne (tydeligt i Lejre) er der flere frivillige ledere i foreningerne, og iværksætternes overlevelsesrate er højere end i resten af landet. Man tager fat og engagerer sig, både for fællesskabets skyld og for at kunne udleve egne ideer og drømme.

Der er et potentiale i at bruge det stærke lokale engagement i en positiv fortælling om Lejre. Samtidig er der et potentiale i, som vi også har som mål, at støtte op om små, lokale, selvgroede initiativer, da det demonstreret ofte er her, den bæredygtige udvikling skabes.